நீங்கள் தேடியது "Bicycle"

பிரான்ஸ் சைக்கிள் பந்தய தொடர் : கொலம்பியா வீரர் ஈகன் சாம்பியன்
30 July 2019 5:47 AM GMT

பிரான்ஸ் சைக்கிள் பந்தய தொடர் : கொலம்பியா வீரர் ஈகன் சாம்பியன்

பிரபலமான TOUR DE FRANCE சைக்கிள் பந்தய தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தை கொலம்பிய வீரர் ஈகன் கைப்பற்றியுள்ளா

மிதி வண்டியில் நாடாளுமன்றம் வந்த மத்திய அமைச்சர்
26 Jun 2019 7:48 AM GMT

மிதி வண்டியில் நாடாளுமன்றம் வந்த மத்திய அமைச்சர்

மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் எல். மாண்டவியா (Mansukh L. Mandaviya), எந்த ஆடம்பரமும் இன்றி, நாடாளுமன்றத்துக்கு சைக்கிளில் வந்த சம்பவம், அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது