நீங்கள் தேடியது "Pudukkotai"

கொரோனா - ஓவியம் மூலம் விழிப்புணர்வு
20 April 2020 3:42 AM GMT

கொரோனா - ஓவியம் மூலம் விழிப்புணர்வு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி மறமடக்கி கிராமத்தில் ஓவியம் வரைநது பொதுமக்களுககு கொரோனா விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

மலர்களால் கொரோனா படம் வரைந்து விழிப்புணர்வு
13 April 2020 3:27 AM GMT

மலர்களால் கொரோனா படம் வரைந்து விழிப்புணர்வு

புதுக்கோட்டையில் மலர் விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து பல்வேறு வகையான மலர்களை வைத்து கொரோனா வைரஸ் படம் வரைந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.