நீங்கள் தேடியது "Fishermen"

நடுக்கடலில் கவிழ்ந்த படகு...மாயமான மீனவர் சடலமாக மீட்பு -  கதறி அழுத உறவினர்கள்
24 July 2022 1:33 PM GMT

நடுக்கடலில் கவிழ்ந்த படகு...மாயமான மீனவர் சடலமாக மீட்பு - கதறி அழுத உறவினர்கள்

நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்து மீனவர் பலி/சூறைக்காற்றால் கடலில் கவிழ்ந்த படகு நடுக்கடலில் மாயமான மீனவர் சடலமாக மீட்பு சடலத்தைக் கண்டு கதறி அழுத மீனவரின் உறவினர்கள்.