நீங்கள் தேடியது "mettur"

மேட்டூர் அணையில் இருந்து 75,000 கன‌அடி நீர் திறப்பு - தண்டோரா மூலம் அபாய எச்சரிக்கை..!
2 Aug 2022 10:57 PM GMT

மேட்டூர் அணையில் இருந்து 75,000 கன‌அடி நீர் திறப்பு - தண்டோரா மூலம் அபாய எச்சரிக்கை..!

மேட்டூர் அணையில் இருந்து 75,000 கன‌அடி நீர் திறப்பு - தண்டோரா மூலம் அபாய எச்சரிக்கை..!

மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு..!
17 July 2022 4:12 AM GMT

மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு..!

மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு