நீங்கள் தேடியது "lawyers"

உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்
6 July 2018 6:08 AM GMT

உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்

உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்

தமிழகத்தின் முதல் திருநங்கை வழக்கறிஞர் சத்ய ஸ்ரீ - பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்தார்
30 Jun 2018 1:39 PM GMT

தமிழகத்தின் முதல் திருநங்கை வழக்கறிஞர் சத்ய ஸ்ரீ - பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்தார்

இந்தியாவில் முதன் முறையாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் திருநங்கை சத்ய ஸ்ரீ, வழக்கறிஞராக பதிவு செய்துள்ளார்.

ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் திறக்கப்படாததை கண்டித்து போராட்டம்
26 Jun 2018 12:42 PM GMT

ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் திறக்கப்படாததை கண்டித்து போராட்டம்

நுழைவு வாயிலில் முள்வேலி அமைத்து வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம்