உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்

உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்
x
உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிர்வாகத்தில் அனைத்து அதிகாரமும் பொருந்தியவர் தலைமை நீதிபதி மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்

* வழக்குகளை அமர்வுகளுக்கு ஒதுக்குவது தலைமை நீதிபதி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது - உச்சநீதிமன்றம்

* தலைமை நீதிபதிக்கு பதிலாக 5 நீதிபதிகள் கொண்ட கொலிஜியம் வழக்குகளை ஒதுக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி

* சாந்தி பூஷண் தொடர்ந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு.

Next Story

மேலும் செய்திகள்