நீங்கள் தேடியது "imran khan"

பாக்.முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கொல்ல சதி?இஸ்லாமாபாத்தில் பரபரப்பு
5 Jun 2022 10:05 AM GMT

பாக்.முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கொல்ல சதி?இஸ்லாமாபாத்தில் பரபரப்பு

பாக்.முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கொல்ல சதி?இஸ்லாமாபாத்தில் பரபரப்பு