நீங்கள் தேடியது "temple"

மகாராஷ்டிரா : திடீரென ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட மகா புண்ணிய சேத்திரம் கோயில்
30 July 2022 2:29 AM GMT

மகாராஷ்டிரா : திடீரென ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட மகா புண்ணிய சேத்திரம் கோயில்

கோதாவரி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கில் மகா புண்ணிய சேத்ரா கோயில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது.