நீங்கள் தேடியது "isrel"

பாலஸ்தீனியரின் வீட்டை இடித்த இஸ்ரேல் - தொடரும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியர்கள் மோதல்
9 July 2021 8:49 AM GMT

பாலஸ்தீனியரின் வீட்டை இடித்த இஸ்ரேல் - தொடரும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியர்கள் மோதல்

இஸ்ரேலிய இளைஞர் ஒருவரை சுட்டுக் கொன்ற பாலஸ்தீனியரின் விட்டை, இஸ்ரேல் ராணுவம் வெடி வைத்து தகர்த்தது.