நீங்கள் தேடியது "interest"

அமெரிக்காவிற்கு செல்வதற்காக ஆபத்தான பயணம் - ஆர்வமுடன் மேற்கொள்ளும் மக்கள்
25 May 2021 2:17 AM GMT

அமெரிக்காவிற்கு செல்வதற்காக ஆபத்தான பயணம் - ஆர்வமுடன் மேற்கொள்ளும் மக்கள்

அமெரிக்காவில் குடியேறுவதற்காக கொலம்பியா- பனாமா இடையிலான எல்லைப் பகுதிக்கு வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து வரும் மக்கள், ஆபத்தான பயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர்.