ஊருக்கே தண்ணீர் கொடுக்கும் "தனி ஒருவன்" - மக்களுக்கு இலவசமாக தண்ணீர் தரும் விவசாயி

நாளொன்றுக்கு 10ஆயிரம் லிட்டர் வரை இலவசமாக பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கி தாகம் தீர்த்து வரும் தனி ஒருவர் இவர்.
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்