கஜா புயல் மீட்பு பணியில் செல்லப் பிராணி : சமூக வலை தளத்தைக் கவர்ந்த நாய்...

'கஜா' புயலால் வீழ்ந்து கிடந்த மரக்கிளைகளை செல்லப்பிராணியான நாய் ஒன்று அகற்றும் காட்சி, சமூக வலை தளத்தில் பரவி வருகிறது.
கஜா புயல் மீட்பு பணியில் செல்லப் பிராணி : சமூக வலை தளத்தைக் கவர்ந்த நாய்...
x
'கஜா' புயலால் வீழ்ந்து கிடந்த மரக்கிளைகளை செல்லப்பிராணியான நாய் ஒன்று அகற்றும் காட்சி, சமூக வலை தளத்தில் பரவி வருகிறது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்