நீங்கள் தேடியது "uniforms"

கேரளா : புத்தகம், சீருடைகள் இல்லாமல் வந்த மாணவர்கள்
5 Sep 2018 11:08 AM GMT

கேரளா : புத்தகம், சீருடைகள் இல்லாமல் வந்த மாணவர்கள்

கேரள மாநிலத்தில் மழை நீர் வற்றியதால் இன்று பள்ளி மீண்டும் திறந்த நிலையில், சீருடைகள் இன்றி மாணவர்கள் வந்தனர்.