நீங்கள் தேடியது "title"

மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2021 - ஹர்னாஸ் சந்து பட்டம் வென்றார்
2 Oct 2021 10:51 AM GMT

மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2021 - ஹர்னாஸ் சந்து பட்டம் வென்றார்

மிஸ் யுனிவர்ஸ் இந்தியா 2021 பட்டத்தை சண்டிகரைச் சேர்ந்த ஹர்னாஸ் சந்து வென்றுள்ளார்.

மிஸ் இந்தியா 2020 பட்டம் : தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த மானசா முதலிடம்....
12 Feb 2021 8:55 AM GMT

மிஸ் இந்தியா 2020 பட்டம் : தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த மானசா முதலிடம்....

தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த 23 வயதான மானசா வாரணாசி, மிஸ் இந்தியா 2020 பட்டத்தை வென்றுள்ளார்.