நீங்கள் தேடியது "Sterlite"

எந்த வடிவத்திலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயக்கப்படக் கூடாது-கிருஷ்ண மூர்த்தி, ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்புக் குழு
20 Jun 2022 8:37 AM GMT

"எந்த வடிவத்திலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயக்கப்படக் கூடாது"-கிருஷ்ண மூர்த்தி, ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்புக் குழு

"எந்த வடிவத்திலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயக்கப்படக் கூடாது"-கிருஷ்ண மூர்த்தி, ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்புக் குழு

ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்ந்து நடத்தப்படக் கூடாது என்பதில் திமுக உறுதியாக உள்ளது - கனிமொழி, எம்.பி
20 Jun 2022 8:27 AM GMT

"ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்ந்து நடத்தப்படக் கூடாது என்பதில் திமுக உறுதியாக உள்ளது" - கனிமொழி, எம்.பி

"ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்ந்து நடத்தப்படக் கூடாது என்பதில் திமுக உறுதியாக உள்ளது" - கனிமொழி, எம்.பி