நீங்கள் தேடியது "rasimanal dam"

12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையை திறக்க வேண்டும் - பி.ஆர். பாண்டியன்
26 May 2019 11:07 AM GMT

12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையை திறக்க வேண்டும் - பி.ஆர். பாண்டியன்

குறுவை சாகுபடிக்கு ஜூன் 12 ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையை திறக்க வேண்டும் என்று பி.ஆர்.பாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்

ராசிமணலில் புதிய அணை கட்ட வேண்டும் : பி.ஆர்.பாண்டியன்
6 May 2019 6:20 PM GMT

"ராசிமணலில் புதிய அணை கட்ட வேண்டும்" : பி.ஆர்.பாண்டியன்

ராசிமணலில் புதிய அணை கட்டும் பணியை விவசாயிகளோடு திறண்டு சென்று தொடங்க உள்ளதாக பி.ஆர்.பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.