நீங்கள் தேடியது "Prime Minister Modi"

குஜராத், அகமதாபாத்தில் மத்திய - மாநில அறிவியல் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி இன்று துவக்கி வைக்கிறார்
10 Sep 2022 12:58 AM GMT

குஜராத், அகமதாபாத்தில் மத்திய - மாநில அறிவியல் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி இன்று துவக்கி வைக்கிறார்

குஜராத், அகமதாபாத்தில் மத்திய - மாநில அறிவியல் மாநாட்டை பிரதமர் மோடி இன்று துவக்கி வைக்கிறார்