நீங்கள் தேடியது "Olympiad Chess"

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் : இலச்சினை, சின்னம் ஒளிப்பட காட்சி - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியீடு
9 Jun 2022 2:50 PM GMT

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் : இலச்சினை, சின்னம் ஒளிப்பட காட்சி - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியீடு

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடருக்கான இலச்சினை, சின்னம் பற்றிய ஒளிப்பட ஒளிப்பட காட்சியை வெளியிட்டார், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்