நீங்கள் தேடியது "MK Stalin"

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை
12 Jun 2022 5:43 AM GMT

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் : இலச்சினை, சின்னம் ஒளிப்பட காட்சி - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியீடு
9 Jun 2022 2:50 PM GMT

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் : இலச்சினை, சின்னம் ஒளிப்பட காட்சி - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியீடு

44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடருக்கான இலச்சினை, சின்னம் பற்றிய ஒளிப்பட ஒளிப்பட காட்சியை வெளியிட்டார், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

புதிய தொழில்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
2 Jun 2022 10:28 AM GMT

"புதிய தொழில்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்" - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

"புதிய தொழில்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்" - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்