நீங்கள் தேடியது "Fake Information"

ஒரு செய்தியை 5 பேருக்கு மட்டுமே அனுப்ப முடியும் -  உலகளவில் வாட்ஸ்-அப் நிறுவனம் கட்டுப்பாடு
22 Jan 2019 3:09 AM GMT

ஒரு செய்தியை 5 பேருக்கு மட்டுமே அனுப்ப முடியும் - உலகளவில் வாட்ஸ்-அப் நிறுவனம் கட்டுப்பாடு

ஒரு செய்தியை ஒரே நேரத்தில் 5 பேருக்கு மட்டுமே 'ஃபார்வர்ட்' செய்ய முடிகின்ற வகையில் வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.