நீங்கள் தேடியது "Duck"

நோய்வாய்பட்ட வாத்துக்கு உதவிய மற்றொரு வாத்து...
13 Oct 2018 12:01 PM GMT

நோய்வாய்பட்ட வாத்துக்கு உதவிய மற்றொரு வாத்து...

திருச்சியில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களை மனிதர்கள் மட்டுமின்றி விலங்குகளும் பராமரிக்கும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் விதமாக நெகிழ்ச்சி சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.