பாக்ஸிங் அரங்கமாக மாறிய தேவாலயம் : இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த காவலர்களின் புது முயற்சி

இத்தாலி நாட்டின் , நேபிள்ஸ் நகரத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் சிறுவர்கள் , இளைஞர்கள் பாக்ஸிங் பயிற்சி செய்து வருகின்றனர்.
பாக்ஸிங் அரங்கமாக மாறிய தேவாலயம் : இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த காவலர்களின் புது முயற்சி
x
இத்தாலி நாட்டின் , நேபிள்ஸ் நகரத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் சிறுவர்கள் , இளைஞர்கள் பாக்ஸிங் பயிற்சி செய்து வருகின்றனர், எதற்காக அந்த தேவாலயம் பாக்ஸிங் அரங்கமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு... 


Next Story

மேலும் செய்திகள்