நீங்கள் தேடியது "Boxing Place"

பாக்ஸிங் அரங்கமாக மாறிய தேவாலயம் : இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த காவலர்களின் புது முயற்சி
27 Nov 2019 2:21 AM GMT

பாக்ஸிங் அரங்கமாக மாறிய தேவாலயம் : இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்த காவலர்களின் புது முயற்சி

இத்தாலி நாட்டின் , நேபிள்ஸ் நகரத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் சிறுவர்கள் , இளைஞர்கள் பாக்ஸிங் பயிற்சி செய்து வருகின்றனர்.