முழு ஊரடங்கு - பொதுமக்கள் ஆதரவு

முழு ஊடங்குக்கு, பொதுமக்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளதால், நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி, குன்னூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் வெறிச்சேடி காணப்படுகிறது.
முழு ஊரடங்கு - பொதுமக்கள் ஆதரவு
x
முழு ஊடங்குக்கு, பொதுமக்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளதால், நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி, குன்னூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் வெறிச்சேடி காணப்படுகிறது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்