தடைகளை தாண்டி சாதிக்க துடிக்கும் மாணவர் : முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் படிப்பு படிக்கிறார்

ஒரு பக்கம் குடும்ப பொருளாதாரம், மறு பக்கம் லட்சியம். இரண்டையும் சமாளிக்க குலத்தொழில் செய்து அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தை வைத்து முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் படிப்பு படித்து வருகிறார் மாணவர் ஒருவர்
x
ஒரு  பக்கம் குடும்ப பொருளாதாரம். மறு பக்கம் லட்சியம். இரண்டையும் சமாளிக்க குலத்தொழில் செய்து அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தை வைத்து முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் படிப்பு படித்து வருகிறார் மாணவர் ஒருவர். அவரை பற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம்...

Next Story

மேலும் செய்திகள்