காஷ்மீர் விவகாரம் : கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு வேட்டு வைக்கும் விதமாக மத்திய அரசு செயல்பட்டுள்ளது - ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

"மத ரீதியில் நாட்டை பிளவுபடுத்த திட்டம்"
x
"காஷ்மீர் மீது தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல் அல்ல" 

"கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு வேட்டு வைக்கும் செயல்"  

"மத ரீதியில் நாட்டை பிளவுபடுத்த திட்டம்" 

"அதன் ஒரு பகுதி தான் காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து" 

- ராமகிருஷ்ணன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 

Next Story

மேலும் செய்திகள்