வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பி.எஸ்.எல்.வி சி-47 ராக்கெட்

இந்தியாவின் கார்டோசாட்-3 மற்றும் அமெரிக்காவின் 13 சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களை சுமந்தபடி பி.எஸ்.எல்.வி சி-47 ராக்கெட் வெற்றிக்கரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பி.எஸ்.எல்.வி சி-47 ராக்கெட்
x
இந்தியாவின் கார்டோசாட்-3 மற்றும் அமெரிக்காவின் 13 சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களை சுமந்தபடி, பி.எஸ்.எல்.வி சி-47 ராக்கெட் வெற்றிக்கரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்