நீங்கள் தேடியது "Youngester Man Sales Kanja Sales in Tiruppur District"

ஒரு கஞ்சா பொட்டலம் 500 - Lockdown-ல எங்கையும் கிடைக்காது - கஞ்சா விற்பனை செய்யும் இளைஞர்!
9 Jun 2021 9:24 AM GMT

"ஒரு கஞ்சா பொட்டலம் 500" - Lockdown-ல எங்கையும் கிடைக்காது - கஞ்சா விற்பனை செய்யும் இளைஞர்!

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இளைஞர் ஒருவர் கஞ்சா விற்பனை செய்யும் காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.