நீங்கள் தேடியது "yoga for soldiers"

இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு ஈஷாவில் ஹதயோகா பயிற்சி
29 Nov 2018 6:57 PM GMT

இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு ஈஷாவில் ஹதயோகா பயிற்சி

கோவை ஈஷா யோகா மையம் சார்பாக இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு ஹதயோகா பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.