நீங்கள் தேடியது "Witness"

சாட்சிகளின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்யும் நடைமுறை - உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு
8 Nov 2019 8:05 PM GMT

"சாட்சிகளின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்யும் நடைமுறை" - உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு

"அமல்படுத்துவது குறித்து தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்"

சாட்சி சொல்ல வந்தவரை மிரட்டிய கல்லூரி மாணவர்கள்  : தப்பிய ஓடிய மாணவனுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு
17 Oct 2019 3:13 AM GMT

சாட்சி சொல்ல வந்தவரை மிரட்டிய கல்லூரி மாணவர்கள் : தப்பிய ஓடிய மாணவனுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

சாட்சி சொல்ல வந்தவரை மிரட்டிய கல்லூரி மாணவர்கள் : தப்பிய ஓடிய மாணவனுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு

சூரியனை சுற்றி வானவில் போன்ற ஒளி வட்டம்...
26 Aug 2018 7:58 AM GMT

சூரியனை சுற்றி வானவில் போன்ற ஒளி வட்டம்...

சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், சூரியனை சுற்றி வானவில் போன்ற ஒளி வட்டம் தோன்றியது.