நீங்கள் தேடியது "The task of rescuing people from Afghanistan - the final flight to Germany"

ஆப்கானில் இருந்து மக்களை மீட்கும் பணி - ஜெர்மனி வந்தடைந்த இறுதி விமானம்
27 Aug 2021 9:15 AM GMT

ஆப்கானில் இருந்து மக்களை மீட்கும் பணி - ஜெர்மனி வந்தடைந்த இறுதி விமானம்

ஜெர்மனி சார்பாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து மீட்கபட்டோரை ஏற்றி வந்த கடைசி விமானம் ஃப்ராங்ஃபர்ட் வந்தடைந்தது.