நீங்கள் தேடியது "#Thanthitv #Tamilnews #Tamilnadu #Socialwelfarehall #Districtadministration"

சமூக நலக்கூடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தலாம் - மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மீண்டும் முன்பதிவு
7 Sep 2020 10:05 AM GMT

சமூக நலக்கூடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தலாம் - மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மீண்டும் முன்பதிவு

சென்னையில் உள்ள மாநகராட்சி சமூக நலக் கூடங்களில், நிகழ்ச்சிகள் நடத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.