நீங்கள் தேடியது "superme court"

இத்தாலி வீரர்களால் கொல்லப்பட்ட 2 மீனவர்கள்: இத்தாலி வழங்கிய இழப்பீடு எங்கே? - மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி
20 April 2021 3:33 AM GMT

இத்தாலி வீரர்களால் கொல்லப்பட்ட 2 மீனவர்கள்: இத்தாலி வழங்கிய இழப்பீடு எங்கே? - மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

இத்தாலிய கப்பல் படை வீரர்களால் கொல்லப்பட்ட 2 இந்திய மீனவர்களுக்கு, இத்தாலி வழங்கிய இழப்பீடு எங்கே? என, மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.