நீங்கள் தேடியது "Street Cricket"

தெருவோர சிறார்களுக்கான அடுத்த உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது...
2 Jun 2019 2:43 PM GMT

தெருவோர சிறார்களுக்கான அடுத்த உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது...

தெருவோர சிறார்களுக்கான அடுத்த உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளதாக, சிறார்களுக்கு பயிற்சி அளித்த தொண்டு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.