நீங்கள் தேடியது "space mission"

இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணமான ககன்யான் விண்கலம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தப்படும்
1 July 2020 3:27 AM GMT

இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணமான "ககன்யான்" விண்கலம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தப்படும்

இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளிப் பயணமான "ககன்யான்" விண்கலம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அணுசக்தி, விண்வெளித் துறை இணையமைச்சர் டாக்டர். ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

2021க்குள் விண்ணில் மனிதன் - இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல்
22 Jun 2019 10:16 PM GMT

2021க்குள் விண்ணில் மனிதன் - இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல்

2021 ஆம் ஆண்டுக்குள் மனிதனை விண்ணுக்கு அனுப்ப தேவையான பணிகள் நடந்துவருவதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.