நீங்கள் தேடியது "Russia Corona Vaccine"

ரஷ்யாவில் தயாரான ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பூசி - முதன்முறையாக விமானப்படை வீரர்களுக்கு போடப்பட்டது
14 Dec 2020 11:14 AM GMT

ரஷ்யாவில் தயாரான ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பூசி - முதன்முறையாக விமானப்படை வீரர்களுக்கு போடப்பட்டது

ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பூசி, முதன்முறையாக அந்நாட்டு விமானப்படை வீரர்களுக்கு போடப்பட்டது.