நீங்கள் தேடியது "Romeswaram"

ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தத்தில் புனித நீராடிய தம்பதிகள்...
3 Aug 2019 6:12 AM GMT

ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தத்தில் புனித நீராடிய தம்பதிகள்...

ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடற்கரையில் புனித நீராடிய புதுமண தம்பதிகள், புத்தாடை அணிந்து, புது தாலிக் கயிறு மாற்றி, பெரியோர்களிடம் ஆசி பெற்றனர்.