நீங்கள் தேடியது "Ramanathaswamy"

ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ஆடித் திருக்கல்யாணம் - கோவில் நடை அடைப்பு
4 Aug 2019 6:15 AM GMT

ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ஆடித் திருக்கல்யாணம் - கோவில் நடை அடைப்பு

ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோவிலில் ஆடித் திருக்கல்யாணத்தை ஒட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்த நிலையில் நடை அடைக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.