நீங்கள் தேடியது "Puducherry NCC Students Sea Competition"

என்.சி.சி மாணவர்களின் சாகச கடல் பயணம் : அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தொடங்கி வைப்பு
9 July 2019 1:37 PM GMT

என்.சி.சி மாணவர்களின் சாகச கடல் பயணம் : அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தொடங்கி வைப்பு

புதுச்சேரியில் என்சிசி மாணவர்களின் சாகச கடல் பயணத்தை அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தொடங்கி வைத்தார்.