நீங்கள் தேடியது "PostOffice"

தபால்துறையில் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கு முதல் பரிசு - வேலூர் மண்டலம் சாதனை
26 Jun 2018 5:20 AM GMT

தபால்துறையில் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கு முதல் பரிசு - வேலூர் மண்டலம் சாதனை

கடந்த ஆண்டிற்கான வருவாயில் 2.41 கோடி ரூபாய் பெற்று வேலூர் மாநிலம் இரண்டாம் இடைத்தை பிடித்துள்ளது.