நீங்கள் தேடியது "Plants Cultivating In Space"

விண்வெளியில் விவசாயம்... - ஆர்வம் காட்டும் நாசா விண்வெளி வீரர்கள்...
4 Jun 2021 9:44 AM GMT

விண்வெளியில் விவசாயம்... - ஆர்வம் காட்டும் நாசா விண்வெளி வீரர்கள்...

விண்வெளியில் விவசாயம் செய்ய ஆர்வம் காட்டும் வீரர்கள்... அடுத்தக்கட்ட ஆய்வுக்கு ஆர்வம் காட்டும் நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையம் குறித்து பார்க்கலாம்.