நீங்கள் தேடியது "Panda pictures"

பனி பொழிவை கண்டு பாண்டாக்கள் உற்சாக துள்ளல் : காண்போரை ஈர்க்கும் பாண்டாக்களின் சுட்டித்தனம்
30 Oct 2018 9:16 AM GMT

பனி பொழிவை கண்டு பாண்டாக்கள் உற்சாக துள்ளல் : காண்போரை ஈர்க்கும் பாண்டாக்களின் சுட்டித்தனம்

ஹிலாங்ஜியாங் மாகாணத்தில் உள்ள ரிசார்ட்டில் உள்ள பாண்டாக்கள், பனி பொழிவை கண்டதும், அதில் உருண்டு புரண்டு சறுக்கி விளையாடும் காட்சிகள் காண்போரை வெகுவாக கவர்ந்தன.