நீங்கள் தேடியது "Ooty Boat Ride"

ஊட்டியில் படகு சவாரி கட்டணங்கள் உயர்வு - சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி
25 Aug 2021 1:36 PM GMT

ஊட்டியில் படகு சவாரி கட்டணங்கள் உயர்வு - சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி

ஊட்டி படகு இல்லத்தில், படகு சவாரிக்கான கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளது.