நீங்கள் தேடியது "notification"

விமான நிலையங்களில் உள்ளூர் மொழி அறிவிப்பு
26 Dec 2018 4:08 PM GMT

விமான நிலையங்களில் உள்ளூர் மொழி அறிவிப்பு

நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் இந்தி, ஆங்கிலம் தவிர, இனி உள்ளூர் மொழிகளிலும் பொது அறிவிப்பு வெளியிட, மத்திய அரசு உத்தரவிட்டு உள்ளது.