நீங்கள் தேடியது "National NewsPuducherry Lake"

ஏரி, குளங்களை தூர்வார திட்டம் : ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் அறிவிப்பு
14 July 2019 11:41 AM GMT

ஏரி, குளங்களை தூர்வார திட்டம் : ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் அறிவிப்பு

புதுச்சேரியில் உள்ள ஏரி மற்றும் குளங்களை தூர் வார ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் முடிவு செய்தனர்.