நீங்கள் தேடியது "Natioanal News"

ஜப்பான் சுற்றுலா கப்பலில் இருந்த இந்தியர்கள் மீட்பு
26 Feb 2020 1:06 PM GMT

ஜப்பான் சுற்றுலா கப்பலில் இருந்த இந்தியர்கள் மீட்பு

கொரானோ வைரஸ் தாக்குதலால் ஜப்பானில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுலா கப்பலில் இருந்து இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.