நீங்கள் தேடியது "Kodaikanal Fish"

மீனவரின் தூண்டிலில் சிக்கிய அறிய வகை மீண்
2 July 2018 7:54 AM GMT

மீனவரின் தூண்டிலில் சிக்கிய அறிய வகை மீண்

கொடைக்கானல் ஏரியில் அறியவகை மீன் ஒன்று மீனவரின் தூண்டிலில் சிக்கியுள்ளது.