நீங்கள் தேடியது "Kiran Kedi"

உடல் நலம் கெடுவது வாழ்வியல் முறையால் தான் - புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி
3 Aug 2019 10:01 PM GMT

"உடல் நலம் கெடுவது வாழ்வியல் முறையால் தான்" - புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி

முகத்துக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை அக உறுப்புகளுக்கு கொடுப்பதில்லை என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளார்.