நீங்கள் தேடியது "J.Ramakrishnan"

திருவள்ளுவருக்கு காவித்துண்டு மரியாதை : உள்நோக்கம் தெரிகிறது - ஜி.ராமகிருஷ்ணன்
7 Nov 2019 10:22 AM GMT

"திருவள்ளுவருக்கு காவித்துண்டு மரியாதை" : உள்நோக்கம் தெரிகிறது - ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

திருவள்ளுவர் சிலைக்கு காவி துண்டு அணிவித்து, அர்ஜூன் சம்பத் மரியாதை செலுத்தியதில், உள்நோக்கம் தெரிவதாக, ஜி.ராமகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.