நீங்கள் தேடியது "Jammu and Kashmir Railway start Train after 3 months"

ஜம்மு - காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில்  ரயில் சேவை : 3 மாதங்களுக்கு பின்னர் நாளை மீண்டும் தொடங்க உள்ளது
11 Nov 2019 10:44 AM GMT

ஜம்மு - காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் ரயில் சேவை : 3 மாதங்களுக்கு பின்னர் நாளை மீண்டும் தொடங்க உள்ளது

ஜம்மு, காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டு, அந்த மாநிலம் 2 யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றப்பட்டது.